12 tammi 2015

20130218_vantaa_logo_180x51

Vantaa on Suomen vetovoimaisin talousalue ja ainutlaatuinen asema linkkinä maailmalle. Vantaan kaupunki edistää yritysten kansainvälistymistä ja tukee kumppanuuksien ja projektirahoituksen hyödyntämistä. Vantaan kaupungin, Liikenneviraston rautatieosaston ja -tieosaston sekä Finavian merkittävin koko pääkaupunkiseutua koskettava yhteishanke on Kehäradan rakentaminen. Tähän kytkeytyy myös Kivistö (ent. Marja-Vantaa), joka tuo asunnon 27 000 ihmiselle.

Vantaan kaupungin tavoite on parantaa asukkaiden ja yritysten elin- ja toimintaympäristöä sekä turvata toimiva yhdyskuntarakenne. Toiminnan lähtökohtia ovat ihmisistä välittäminen sekä yrittäjyyden, kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden arvostaminen. Vantaan kaupungin arvoja ovat innovatiivisuus, kestävä kehitys ja yhteisöllisyys. Vantaan oman kilpailukyvyn kannalta verkostoitumisella on jo pitkä perinne alueen yritysten kanssa erilaisten kumppanuuksien, kehittämisohjelmien ja yhteistyöprojektien toteuttamisessa. Kumppanuuksien rakentamisella lisätään kilpailukykyä, laajennetaan rahoituspohjaa ja pyritään kehittämishankkeiden hyvään vaikuttavuuteen.

3Heartsn mediaratkaisut tarjoavat kaupunki- ja yritysaluemarkkinointiin, sekä yritysten ulko- ja tapahtumamainontaan uusia moderneja mediavälineitä. Mediatuotoilla tuetaan Vantaan kaupungin urheiluseura- ja liikuntakasvatustyötä.

Olemme mukana tukemassa näitä mediaratkaisuja, tervetuloa yhteistyökumppaniksi!

allekirjotukset